Hem

Välkommen


Prima Projekt i Stockholm AB är ett konsultföretag som hjälper fastighetsbolag och byggföretag att lyckas i sina bygg-, anläggnings- och installationsprojekt. Prima Projekt i Stockholm AB är din partner i projektens alla faser: förstudie, program, projektering, genomförande och avslut.