Tjänster

Tjänster


Prima Projekt i Stockholm AB erbjuder kvalificerade tjänster inom:

Projektledning


Leda projekt mot dess uppsatta mål

Ansvara för kommunikation

Utföra tidsstyrning

Utföra ekonomistyrning

Ta fram och följa upp riskanalyser

Följa upp kvalitetsarbete

Följa upp produktionen

Avsluta projekt


Projekteringsledning


Administrera och koordinera hela projekteringsprocessen, från förstudie till godkända relationshandlingar

BAS-P

Samordna projektörer

Kvalitetssäkra handlingar


Upphandling och inköp


Ta fram AF-delar och anbudsformulär

Sammanställa förfrågningsunderlag

Annonsera

Utvärdera anbud

Tilldela och skriva kontraktshandlingar


Byggledning


Leda produktion

Hantera ändringsarbeten och följa upp ekonomin

Följa upp tidplaner

Leda byggmöten

Säkerställa projektets dokumentation


Installationssamordning


Leda komplexa installationsarbeten

Samordna arbeten inom områdena el, värme, kyla, ventilation, styr, sprinkler, brandlarm samt ATEX

Hantera ändringsarbeten och följa upp ekonomin

Följa upp tidplaner

Säkerställa projektets dokumentation


Arbetsmiljö


Ta fram arbetsmiljöplan

BAS-P

BAS-U